Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Pictolex
Contacte: info@pictolex.es

Les dades personals que es puguin obtenir directament de la persona interessada seran tractades de manera confidencial.

Finalitat del tractament
• Respondre les sol·licituds mitjançant els formularis de contacte.
• Inscripció en la newsletter.
• Realitzar comunicacions relacionades amb els serveis oferts per Pictolex.

Legitimació

El tractament de dades personals es realitza sobre la base del consentiment prestat per la persona usuària del lloc web en el moment en què es posa en contacte amb Pictolex a través del lloc web.

Conservació de dades

Complerta la finalitat del tractament de dades personals se suprimiran i solament es conservarà aquella informació necessària per a donar compliment a obligacions legals.

Comunicació de dades

Aquest lloc web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. Aquest lloc web conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat pròpies i alienes a Pictolex. A través d’aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Drets de les persones interessades

Les persones usuàries del lloc web tenen dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades personals si considera que no són necessàries per a la finalitat amb la qual es van recollir.

Així mateix, tenen dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.
Per a fer efectius els seus drets, han de contactar amb *Pictolex a través del correu electrònic info@pictolex.es

Avís legal

Es considera persona usuària del lloc web de Pictolex els qui accedeixin i utilitzin el lloc web. L’accés i ús del lloc web comporta l’acceptació de l’avís legal, sent responsabilitat de la persona usuària llegir les condicions d’ús.

Mitjançant l’accés i ús del lloc web, les persones usuàries manifesten tenir capacitat suficient per a contactar amb Pictolex a través dels formularis establerts a aquest efecte.

La persona usuària ha d’utilitzar el lloc web d’acord amb la legislació vigent i l’avís legal. En cas d’incompliment, Pictolex pot suspendre o denegar l’accés a la persona usuària en qüestió.

La persona usuària és responsable de l’ús que faci del lloc web, i respondrà pels danys i perjudicis que Pictolex pugui sofrir a conseqüència de qualsevol incompliment per part de la persona usuària.

Pictolex es reserva la facultat de modificar i actualitzar el contingut del lloc web i de l’avís legal en qualsevol moment.

Pictolex no garanteix la disponibilitat i funcionament del lloc web. Queda exonerada de tota responsabilitat, segons permeti la legislació vigent, i dels danys i perjudicis que pogués ocasionar el seu contingut. Així mateix, no garanteix la fiabilitat tècnica del lloc web ni respon dels continguts de tercers a través del lloc web.

Tots els continguts del lloc web: disseny del lloc web i els seus codis font, així com els logos, imatges, textos, gràfics, vídeos, programari, marques i altres signes distintius i qualsevol element del contingut del lloc web pertanyen a Pictolex, o el seu ús està degudament autoritzat, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Es prohibeix la còpia o reproducció del contingut, les obres derivades i qualsevol divulgació pública no autoritzada prèviament per escrit per Pictolex.